Skip to main content

Reglement Jachtspringparcours

Uitgeschreven over een hoogte van 120 cm & de combinatie moet startgerechtigd zijn in de klasse 120.

Maximaal 1 paard per deelnemer

  1. Het doel van deze wedstrijd is de gehoorzaamheid, wendbaarheid en snelheid van het paard te laten zien.
  2. Deze wedstrijd worden gejureerd volgens tabel C (art. 239)
  3. De parcoursen moeten veel wendingen bevatten en de hindernissen moeten zeer gevarieerd zijn (alternatieve hindernissen, die een deelnemer de mogelijkheid geven een korter parcours te rijden door het springen van een moeilijkere hindernis, zijn toegestaan).
    Natuurlijke hindernissen zoals wallen, taluds, greppels en dergelijke kunnen onderdeel zijn van dit parcours.
  4. Op de parcoursschets mag geen doorlopende lijn over de hindernissen worden getekend. Het parcours mag alleen met pijlen worden aangeduid die de richting aangeven waarin iedere hindernis moet worden gesprongen.
  5. Verplichte doorgangen mogen slechts in het parcours worden opgenomen indien dit absoluut noodzakelijk is.