Skip to main content

Reglement 4-jarige paarden

De wedstrijd heeft ten doel de aanleg van jonge springpaarden te toetsen en te vergelijken met paarden uit dezelfde leeftijdscategorie. Naast datgene wat in dit artikel is beschreven zijn verder de KNHS-reglementen van toepassing. Om deel te kunnen nemen moet de ruiter in het bezit zijn van een geldige startpas met het desbetreffende paard. Bij inschrijving dient vermeld te worden de fokker van het paard, de eigenaar van het paard, de afstamming; vader en moedersvader. Deze gegevens moeten ook op de startlijst vermeld worden. Wanneer het doel is het beoordelen van de natuurlijke aanleg dan is het gebruik van strijklappen, bandages o.i.d. om de achterbenen niet toegestaan en wordt het overmatig springen in relatie tot de hindernishoogtes in de beoordeling als negatief meegenomen.

In de rubriek voor 4-jarige springpaarden zijn bitten met een hefboomwerking niet toegestaan.

Beoordeling

Tijdens Indoor Breda worden de combinaties beoordeeld door 1 springjurylid voor de strafpunten en tijd. Hiernaast zullen twee, door de organisatie aangewezen, deskundigen gezamenlijk cijfers geven. De cijfers (0-10 met de mogelijkheid tot tiende punten) worden gegeven voor de volgende onderdelen:

  • Springen (reflexen, vermogen, techniek, instelling)
  • Gaan tussen de hindernissen (grondtempo, aanleuning, gehoorzaamheid)

Het eerste cijfer wordt vermenigvuldigd met 2 waarna het tweede cijfer hierbij opgeteld wordt. Er kunnen dus maximaal 30 punten behaald worden. Op dit resultaat worden de behaalde strafpunten in mindering gebracht. Er zal een klassement opgemaakt worden aan de hand van de resultaten. Bij een eventuele ex-aequo klassering van gelijk aantal punten is het cijfer voor het springen doorslaggevend.

Strafpunten

  • Per afgeworpen hindernis worden twee punten in mindering gebracht op het door de jury gegeven aantal punten.
  • Per 4 seconde overschrijding van de toegestane tijd wordt één punt in mindering gebracht.
  • Voor de eerste weigering worden vier punten in mindering gebracht op het door de jury gegeven aantal punten.
  • Voor de tweede weigering worden acht punten in mindering gebracht op het door de jury gegeven aantal punten.
  • Derde weigering is uitsluiting